إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسناوشيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إلهإلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صل الله عليه وعلي الهوسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقواربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراًونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوااتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطعالله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً اما بعد Sesungguhnya segala puji (hanyalah) bagi Allah, kami memujiNya, kami memohon pertolongan kepadaNya, dan kami memohon ampunan (hanyalah) kepadaNya. kami pun berlindung dari keburukan diri-diri kami dan kejelekan amal-amal kami. barangsiapa yang diberi petunjuk Allah maka tiada yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang disesatkan maka tiada yang dapat menberinya petunjuk. aku bersaksi bahwasannya tiada Ilah -yang berhak disembah- kecuali Allah saja, Yang tiada sekutu bagiNya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambaNya dan (sekaligus) utusanNya. Semoga shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada beliau dan keluarganya. Allah berfirman (yang artinya) : "Wahai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dengan taqwa yang sebenar-benarnya, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan islam." [Ali Imraan : 102] "Hai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dair diri yang satu (Adam), dan daripadanya Allah menciptakan isterinya (Hawa); dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan ) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharaah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasikamu." [An-Nisaa' : 1] "Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barangsiapa mentaati Allah dan RasulNya maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar." [Al-Ahzab : 70-71] amma ba'du : sesunggunya sebenar-benar perkataan adalah kalamullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam dan sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan (perkara baru dalam agama) dan setiap yang diada-adakan adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat... Shahih HR Bukhari (2652) and Muslim (2533)

Friday, January 27, 2006

JANGAN SALAH PAHAM


Salah paham adalah buah penyakit akibat dangkalnya ilmu ,serta keterburu-buruan dalam menyimpulkan sesuatu tanpa tabayyun terlebih dahulu,banyak akibat yang di timbulkan oleh sikap yang satu ini, sebab dalam hal apapun segala sesuatu haruslah di dasari dengan ilmu apalagi sesuatu itu erat kaitannya dengan masalah agama ,terlebih masalah-masalah yang urgent dalam ISLAM ,maka sungguh agung bab yang ditulis oleh IMAM ALBHUKARY dalam bab"AL ILMU QABLAL QAUL WAL 'AMAL bahwasannya ilmu itu di dahulukan sebelum perkataan dan perbuatan.
Tidak hanya terbatas pada individu yang missunderstanding saja,,penyakit ini akan kian menggerogoti qalbu hingga keluarlah sesuatu yang sepantasnya tidak di ungkapkan apalagi dalam ruang publikasi hingga akan menimbulkan kesalahpahaman pula bagi mereka yang belum memiliki pengetahuan yang cukup....
maka ingatlah" fas-alu ahladz dzikri in kuntum la ta'lamun (bertanyalah kepada yg tau/'ulama jika kamu tidak mengetahui)."agar senantiasa kita bersabar untuk menahan diri dalam hal-hal yang belum kita ketahui tentangnya dan senantiasa bersabar dalam menuntun diri kita untuk terus tholabul ilmu..
Tetapi tidak semua berakibat buruk ,bila kebenaran adalah pangkal dari segala tujuan dan pencaharian kita yang senantiasa di ikuti dengan sikap tawakkal dan tawadhu serta doa yang selalu mengiringinya untuk mengharapkan ridha dan wajjah ALLAH tabaraka wa ta'alaa...maka silahkan kepada ikhwah sekalian membaca tulisan berikut sebagai salah satu contoh realita kesalahpahaman yang di sajikan dalam dua bagian berikut semoga bermanfaat ..... barakallahu feekum
bagian pertama

selanjutnyabagian kedua dan terakhir
0 Comments:

Post a Comment

<< Home